Somatoform Bozukluklar bedensel belirtilerle seyreden ama yapılan incelemeler sonucunda bu belirtileri açıklayacak herhangi bir tıbbi hastalığın bulunamadığı ruhsal bozukluklardır. Somatoform, bedensel hastalığı düşündüren anlamına gelir. Bu grupta yer alan bozukluklar Somatizasyon Bozukluğu, Konversiyon Bozukluğu, Hipokondriyazis, Beden Dismorfik Bozukluğu ve Ağrı Bozukluğudur.

Somatoform Bozukluklar somatizasyonun görüldüğü hastalıklardır. Somatizasyon (bedenselleştirme) ruhsal sıkıntının beden yoluyla ifade edilmesi demektir. Acı veren ruhsal çatışmalar bilinçten uzak tutulmakta ve bilinçdışı yolla bedensel yakınmaya dönüştürülmektedir. Somatoform Bozukluklara kadınlarda, gelişmekte olan ülkelerde, toplumun sosyoekonomik ve eğitim düzeyi düşük gruplarında daha sık rastlanır.

Somatizasyon Bozukluğunda tekrarlayıcı ya da sürekli olarak bedensel yakınmalar vardır. Belirtiler çok sayıda organda kendini gösterir. Hastalarda ağrı, bulantı, kusma, yutma güçlüğü, nefes darlığı, cinsel işlevlerle ilişkili ve nörolojik belirtiler görülür. Somatizasyon Bozukluğunda çok sayıda doktor başvurusuna, gereksiz tetkik ve ilaç kullanımına sıkça rastlanır. Hastalar bedensel belirtileri için doktora giderler ama ruhsal tedaviye başvurmakta pek istekli değildirler. 

Konversiyon Bozukluğu bu grupta yer alan hastalıklardan bir diğeridir. Konversiyon Bozukluğunda tabloda nörolojik belirtiler ön plandadır. Kaslarda güçsüzlük, yürüyememe, ayakta duramama, boğazda düğümlenme, konuşamama, duyu kaybı ya da epileptik nöbetlerle (sara nöbetleri) karışabilen konversif (psikojenik) nöbetler görülür. Belirtileri stres etkenlerinin başlattığı gözlenir.  Bu hastalar sıkça hiçbir şeylerinin olmadığı ya da numara yaptıkları suçlamasıyla karşılaşırlar. Bu doğru değildir. Hastaların belirtilerini isteyerek, amaçlı olarak oluşturmadıkları akılda bulundurulmalıdır.

Hipokondriyazis daha çok Hastalık Hastalığı adıyla tanınır. Bu bozuklukta kişi bedensel belirtileri yanlış yorumlayarak ciddi bir hastalığı olduğundan korkar ya da hastalığı olduğuna inanır. Kişi bu inancını yapılan muayeneler, tıbbi tetkikler ve hekimin güvence vermesine rağmen sürdürür. Ciddi bir hastalığı olduğu korkusu ve düşüncesi kişinin diğer insanlarla etkileşimlerinin temel konusu haline gelebilir, aile ve iş yaşantısını etkileyebilir. Bu hastalarda “doktor doktor dolaşma” sıkça görülür.

Ağrı Bozukluğunun başlıca özelliği bedende bir ya da daha fazla bölgede önemli düzeyde ağrı olması ve psikolojik etkenlerin ağrı oluşumunda rolünün olmasıdır. Ağrı çalışamamaya, aile içi sorunlara ve çok miktarda ilaç kullanmaya neden olabilir; depresyon ya da uykusuzluk gibi başka psikolojik sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir, opiyat ya da benzodiazepin bağımlılığı gelişebilir.

Vücut Dismorfik Bozukluğu Dismorfofobi olarak da bilinir. Bu hastalığın başlıca özelliği hastanın devamlı olarak görünümlerindeki bir “kusur” ile meşgul olmasıdır. Bu kusur tamamen imgesel (hayali) olabilir ya da ufak bir sorunun abartılması şeklindedir. Hasta burnunu, kulaklarını, çenesini ya da yüzünün başka bir bölgesini “çirkin” bulabilir; göğüsleri gibi yüzü dışında kalan bir vücut bölümünden yakınabilir ya da aynı anda birçok vücut bölgesinden rahatsızlık duyabilir. Bu hastalar toplumdan uzaklaşabilirler. Vücut Dismorfik Bozukluğu olan kişiler imgesel kusurlarını düzeltmek için plastik cerrahi kliniklerine başvurur ve cerrahi müdahale talep edebilirler. Ancak, cerrahi müdahalenin sonucu hastayı çoğunlukla tatmin etmez hatta sorunun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Hastada daha yoğun ya da yeni uğraşlara yol açabilir. Bazen bu hastaların birçok cerrahi girişimin uygulanmasını sağladıkları ama yine de sonuçtan memnun kalmadıkları görülür.