Psikiyatrist-Psikoterapist

 

 

E-posta adresi

:

topcuogluv@hotmail.com

Telefon (iş)

:

0212 248 18 83

Telefon (cep)

:

0 552 797 3959

Telefon (cep 2)

:

0 532 277 3959

Adres

:

Okur sok. No: 4 Engin Konak Apt. Kat:2 Daire: 6 Şişli /İstanbul

 

Öğrenim Bilgisi

                         Lisans-Yüksek Lisans

        1985-1992

                                  

Tıpta Uzmanlık 

 (Doktora ) 

1992-1994

          1994-1998

:

 

 

 

:

 

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

 

 

 

Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı

 

                                             Tez Başlığı                                                                                                  

:

“Renin Düzeyine Göre Gruplandırılan Esansiyel Hipertansiyon Hastalarının Öfke, Anksiyete, Depresyon, Aleksitimi ve Psikolojik Profillerinin Karşılaştırılması”

Tez Danışmanı:(Esat Göktepe)

 

 

 

Akademik Deneyim

 

Yardımcı Doçent

2001-2006

 

 Doçent

2006-2013

 

 

Profesör

2013

 

:

 

 

 

:

  

 

 Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı

 

 

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı     

 

 

 

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı

 

İdari Görevler

                                            2016-2019       :    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı

 

İlgi Alanları

 

1.       Obsesif Kompulsif Bozukluk

2.      Anksiyete Bozuklukları

3.      Travma ile İlişkili Bozukluklar

4.      Kişilik Bozuklukları

5.      Destekleyici Dinamik Psikoterapi

6.      Psikanalitik Psikoterapi

 

 

 

Sertifika

 

 

 

1.

Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğiticisi Sertifikası (Destekleyici Psikoterapi Uygulayıcısı ve Eğiticisi Eğitimi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara, 01.03.2011 01.09.2013).

 

 

 

 

 

Ödüller

 

 

1.        Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının 99M TC HMPAO SPECT Yöntemi ile Normal Kontrollerle Karşılaştırılması, Türkiye Psikiyatri Derneği Bildiri Araştırma Ödülü, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2001

 

 

     

 

 

Dersler

 

            Lisans

                                   Mental Disorders due to Medical Conditions

                                               Personality and Temperament

                                               Introduction to Anxiety Disorders

 

            Yüksek Lisans

                                   Geriatric Syndromes and Geriatric Depression

                                               Anxiety Disorders

                                               Clinical Tutorial: Obsessive Compulsive Disorder

                                               Personality Disorders

 

            Tıpta Uzmanlık

                                   Anksiyete Bozuklukları

                                               OKB ve İlişkili Bozukluklar

                                               Psikiyatrik Semptomlar

                                               Psikanalizin Temel Kavramları

                                               Psikiyatride Acil Hastaya Yaklaşım

 

            Diş Hekimliğinde Uzmanlık

                                   Psikiyatrik Hastalıklarda İlaç Tedavisi

 

 

Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık

2017

1.

TÜRKÖZER HALİDE BİLGE, (2017). Psikotik bozukluklarda görsel algı değişikliklerinin bütüncül olarak incelenmesi ve klinik özelliklerle ilişkisinin araştırılması, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı

2015

2.

GÜNDÜZ ANIL, (2015). Psoriazis hastalarında cinsel işlev bozuklukları, yaşam kalitesi ve cinsel işlevlerle beden bölgelerinden ve işlevlerinden memnuniyetin ilişkileri, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

2013

3.

KURT EMEL, (2013). Obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk ve sağlıklı kontrollerin yürütücü işlevlerinin karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

 

 

2011

4.

ÇAKICI ÖZLEM, (2011) Kortizol/dihidroepiandrositenodion sülfat oranının majör depresif bozukluk hastalarında ilaç sağaltımına yanıtın öngörülmesindeki değerinin araştırılması, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

 

      2009

5.

NURMEDOV SERDAR, (2009) Remisyonda olan alkol bağımlısı bireylerin bellek işlevlerinin değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

 

6. EVREN ASENA, (2009) Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Duygusal Girişim Yoğunluğunun Stereografik Yöntemle Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

 

      2008

7.

KARABEKİROĞLU AYTÜL, (2008) Majör depresyon hastalarında yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi, ilk epizod depresyon ve tekrarlayıcı depresyon grupları arasındaki farklılıkların karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

 

8.

ALGAN ÇİSEL, (2008) Yardımcı üreme tekniklerine başvuran primer infertil kadınlarda ruhsal bozuklukların sıklığı ve infertilitenin depresyon, anksiyete, öfke, benlik saygısı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

2007

9.

FISTIKCI NURHAN, (2007) Sosyal fobide dikkat eksikliği-hiperaktivite belirtileri ve Wisconsin kart eşleme testi ile ölçülen yönetici işlevler, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

 

 

 
 

 

 

Eserler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1.

Bulut Necati Serkut, Çarkaxhiu Bulut Gresa, Yorguner Küpeli Neşe, Genç Herdem Aslan, Aktaş İlter, Yaşar Vacide, Aktaş Mehmet Can, Topçuoğlu Volkan (2018). “Living in Difficult Conditions: An Analysis of the Factors Associated with Resilience in Youth of a Disadvantaged City.” Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-10, Doi: 10.1080/24750573.2018.1505281.

 

 

2.

Türközer Halide Bilge, Hasoğlu Tuna, Chen Yue, Norris Lesley Anne, Brown Meredith, Delaney-Busch Nathaniel, Kale Emre, Pamir Zahide, Boyacı Hüseyin, Kuperberg Gina, Lewandowski Kathryn, Topçuoğlu Volkan, Öngür Dost (2018). Integrated Assessment of Visual Perception Abnormalities in Psychotic Disorders and Relationship with Clinical Characteristics.” Psychological Medicine, 1-9, Doi: 10.1017/S0033291718002477.

 

 

3.

Kurt Emel, Yıldırım Erol, Topçuoğlu Volkan (2017). Executive Functions of Obsessive-Compulsive Disorder and Panic Disorder Patients in Comparison to Healthy Controls. Nöro Psikiyatri Arşivi, 54(4), 312-317.

             

 

4.

Salman Andaç, Kurt Emel, Topçuoğlu Volkan, Demirçay Zeynep (2016). “Social Anxiety and Quality of Life in Vitiligo and Acne Patients with Facial Involvement: A Cross-Sectional Controlled Study.” American Journal of Clinical Dermatology, 17(3), 305-311.

 

 

5.

Kaya Mehmet Cemal, Bez Yasin, Demir Aslan, Bulut Mahmut, Topçuoğlu Volkan, Kuşçu Kemal (2013). Anxiety, Depression, Sexual Dysfunction and Quality of Life in Prostate Cancer Based on Stage of the Disease.” Journal of Mood Disorders”, 3(1), 23-27.

 

 

6.

Ekinci Özalp, Topçuoğlu Volkan, Sabuncuoğlu Osman, Berkem Meral, Akın Elif, Gümüştaş Funda Özer (2012). “The Association of Tattooing/Body Piercing and Psychopathology in Adolescents: A Community Based Study From İstanbul.” Community Mental Health Journal, 48(6), 798-803.

.

 

7.

Ekinci Özalp, Topçuoğlu Volkan, Bez Yasin, Sabuncuoğlu Osman Talat, Berkem Meral (2011). “Aggression in Early Childhood Period: Related Factors in a Clinical Sample.” Marmara Medical Journal, 24(3), 174-180.

 

 

8.

Ekinci Özalp, Bez Yasin, Topçuoğlu Volkan, Nurmedov Serdar (2011). “Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Social Anxiety in İstanbul Heavy Metal Bar Patrons.” Balkan Medical Journal, 28(1), 307-312.

 

 

9.

Karabekiroğlu Aytül, Topçuoğlu Volkan, Gımzal Gönentür Aylan, Karabekiroğlu Koray Mehmet Zeynel (2010). “Executive Function Differences Between First Episode and Recurrent Major Depression Patients.” Türk Psikiyatri Dergisi=Turkish Journal of Psychiatry, 21(4), 280-8.

 

 

10.

Bez Yasin, Coşkun Erol, Erol Kazım, Cingu Abdullah Kürşat, Eren Zeynep, Topçuoğlu Volkan, Özertürk Yusuf (2009). “Adult Strabismus and Social Phobia: A Case-Controlled Study.Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 13(3), 249-252.

 

 

11.

Topçuoğlu Volkan, Fıstıkçı Nurhan, Ekinci Özalp, Gımzal Gönentür Aylan, Cömert Agouridas Bahar (2009). Assessment of Executive Functions in Social Phobia Patients Using the Wisconsin Card Sorting Test Türk Psikiyatri Dergisi = Turkish Journal of Psychiatry, 20(4), 322-31.

 

 

12.

Tekcan Ali, Taş Çağlar, Topçuoğlu Volkan, Yücel Başak (2008). Memory Bias in Anorexia Nervosa: Evidence from Directed Forgetting.” Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39(3), 369-80.

 

 

13.

Tekcan Ali, Topçuoğlu Volkan, Kaya Burcu (2007). “Memory and Metamemory for Semantic Information in Obsessive-Compulsive Disorder.” Behaviour Research & Therapy, 45(9), 2164-72.

 

 

14.

Yazgan Çağrı, Kora Kaan, Topçuoğlu Volkan, Kuşçu Kemal (2006). “Factors Influencing Quality of Life of Nondemented Elderly Nursing Home Residents.” Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, 9(3), 143-149.

 

 

15.

Yazgan Çağrı, Kuşçu Kemal, Fıstıkçı Nurhan, Keyvan Ali, Topçuoğlu Volkan (2006). “Geriatric Psychiatry Consultations in a Turkish University Hospital.” International Psychogeriatrics, 18(2), 327-33.

 

 

16.

Topçuoğlu Volkan, Bez Yasin, Şahin Biçer Duygu, Dib Hüseyin, Kuşçu Kemal, Yazgan Çağrı, İnce Günal Dilek, Göktepe Esat (2006). “Social Phobia in Essential Tremor” Türk Psikiyatri Dergisi = Turkish Journal Of Psychiatry, 17(2), 93-100.

 

 

17.

Yücelen Güldeniz, Rodopman Arman Ayşe, Topçuoğlu Volkan, Yazgan Yankı, Fişek Güler (2006). “Interrater Reliability And Clinical Efficacy Of Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale İn An Outpatient Setting.” Comprehensive Psychiatry, 47(1), 48-53.

 

 

18.

Topçuoğlu Volkan, Cömert Bahar, Karabekiroğlu Aytül, Dede Fuat, Erdil Tanju, Turoğlu Turgut (2005). “Right Basal Ganglion Hypoperfusion in Obsessive Compulsive Disorder Patients Demonstrated by Tc-99m-Hmpao Brain Perfusion Spect: A Controlled Study. The International Journal of Neuroscience, 115(12), 1643-55.

 

19.

Tuna Şehnaz, Tekcan Ali, Topçuoğlu Volkan (2005). “Memory and Metamemory in Obsessive Compulsive Disorder.” Behaviour Research & Therapy, 43(1), 15-27.

 

20. Kuşçu Kemal, Topçuoğlu Volkan, Gımzal Gönentür Aylan, Bez Yasin, Yazgan Çağrı, Fıstıkçı Nurhan, Biçer Şahin Duygu, Keyvan Ali (2004). “Attitudes and Priorities of Training Clinicians in Diagnosing Delirium in an Academic Hospital.” Marmara Medical Journal, 17(3), 99-104.

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve

bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

1.

Gündüz Anıl, Topçuoğlu Volkan, Sungur Mehmet Zihni, Usta Gündüz Başak Elvan (2017). Significant Effects of Body Image over Sexual Functions in Psoriasis Patients.” The 47th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (Özet Bildiri/Poster)

 

 

2.

Türközer Halide Bilge, Kale Hikmet Emre, Pamir Zahide, Boyacı Hüseyin, Öngür Dost, Topçuoğlu Volkan (2015). “Early Integration of Visual and Audio-Visual Information in Schizophrenia as Assessed by Contour Integration and Sound Induced Flash Illusion Paradigms.” SfN Society for Neuroscience Annual Meeting (Özet Bildiri/Poster)

 

3. Fıstıkçı Nurhan, Topçuoğlu Volkan, Saatçioğlu Ömer, Keyvan Ali (2014). “Attention deficit and hyperactivity symptoms in patients with social phobia and its affect on disability and quality of life.” The 22nd European Congress of Psychiatry EPA (Özet Bildiri/Poster)

 

4. Fıstıkçı Nurhan, Algan Çisel, Keyvan Ali, Yosmaoğlu Ahmet, Saatçioğlu Ömer, Topçuoğlu Volkan “Relationship between primary infertility and attachmnt style in women.” The 22nd European Congress of Psychiatry EPA (Özet Bildiri/Poster)

 

 

5.

Taşkent Vahap, Karadağ Figen, Topçuoğlu Volkan, Akduman İrem, Evren Cüneyt (2011). “Psychological Defense Mechanisms, Childhood Traumas And Dissociative Experiences İn Patients With Drug And Alcohol Dependency.” WPA World Psychiatric Association Thematic Conference (Özet Bildiri/Poster)

 

 

6.

Topçuoğlu Volkan, Nurmedov Serdar, Gımzal Gönentür Aylan, Yıldırım Erol (2011). “Memory Functions of Alcohol Dependent Patients in Remission.” Cognitive Neuroscience Forum (Özet Bildiri/Poster)

 

 

7.

Topçuoğlu Volkan, Karabekiroğlu Aytül, Gımzal Gönentür Aylan, Karabekiroğlu Koray Mehmet Zeynel, Topçuoğlu Özgür, Yıldırım Erol (2011). “The Influence of Major Depression Recurrence on Executive Functions.” Cognitive Neuroscience Forum (Özet Bildiri/Poster)

 

 

8.

Bez Yasin, Topçuoğlu Volkan, Kuşçu Kemal, Demir Aslan, Türkeri Levent (2005). “Comparison of Depression, Anxiety and Quality of Life in Prostate Cancer Patients With and Without Sexual Dysfunctions.” The 8th Annual Scientific Meeting of the EACLPP and the Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry (Özet Bildiri/Poster)

 

 

9.

Bez Yasin, Topçuoğlu Volkan, Kuşçu Kemal, Demir Aslan, Türkeri Levent (2005). “Differences in Psychological Distress and Quality of Life in Patients with Prostate Cancer Based on Stage of the Disease.” The 8th Annual Scientific Meeting of the EACLPP and the National Congress of Consultation Liaison Psychiatry (Özet Bildiri/Poster)

 

 

10.

Deyneli Oğuzhan, Topçuoğlu Volkan, Şahin Biçer Duygu, Yavuz Dilek, Aydın Hasan, Sezgin Özlem, Akalın Sema (2004). “Depression, Severity of Psychopathology and Quality of Life in Turkish Acromegalic Patients.” The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central and Eastern Europe (Özet Bildiri/Poster)

 

 

11.

Ünlüer Erden Erol, Denizbaşı Altınok Arzu, Kora Kaan, Türeli Derya, Topçuoğlu Volkan (2002). “Use of a Scoring System for the Diagnosis of the Conversion Disorder in Emergency Medicine Practice.” The 2nd European Congress on Emergency Medicine (Özet Bildiri/Poster)

 

 

12.

Baripoğlu Semra, Zaimoğlu Sennur, Topçuoğlu Volkan, Devrim Üçok Müge, Gımzal Aylan, Demiralp Tamer (1999). “Sensory Gating Assessment in Obsessive Compulsive Patients Using P50 Responses”. The 7th International Conference on Cognitive Neuroscience (Özet Bildiri/Poster)

 

 

13.

Sabuncuoğlu Osman Talat, Topçuoğlu Volkan, Yazgan Yankı (1997). “General Health Professionals Dealing With Bosnian Refugees: Awareness Of The Psychiatric Sequelae.” The 5th Conference on Traumatic Stress ESTSS (Özet Bildiri/Poster)

 

 

14.

Taybıllı Banu, Topçuoğlu Volkan, Hüsemoğlu Bahar, Yazgan Yankı, Yüksel Gülbin, Tireli Hülya (1997). “Behavioral Laterality in Parkinson’s Disease.” International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders (Özet Bildiri/Poster)

Kitap Çevirisi

 

 

1.

Farmakoterapi ve Psikoterapinin Birleştirilmesinde Yetkinlik, Birleşik ve Ayrışık Tedavi” (2011), Çeviren: Topçuoğlu Volkan, Türk Psikiyatri Derneği Yayınları, ISBN:978-9944-5835-8-9

 

 

 

Çeviri Editörlük

 

 

1.

Şizofreni: WPA Serileri Psikiyatride Kanıta Dayalı Yaklaşım Ve Deneyim” (1999), Çeviri Editörleri: Sungur Mehmet Zihni, Kora Kaan, Topçuoğlu Volkan, CSA Medikal ve Paramedikal Yayıncılık

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

1.

Yeme Bozuklukları ve Obezite: Tanı ve Tedavi Kitabı, Bölüm Adı “Tıkınırcasına Yeme bozukluğu ve Tedavisi” (2013). Topçuoğlu Volkan, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Editörler: Başak Yücel, Asena Akdemir, Ayça Gürdal Küey, Fulya Maner, Erdal Vardar, Basım Sayısı: 1, ISBN: 978-605-62537-6-8, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

 

 

2.

Psikanalitik Psikoterapiler: Temel Kavramlar, Kuramlar Ve Yöntemler, Bölüm Adı: “Direnç” (2011). Topçuoğlu Volkan, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Editör: Ali Algın Köşkdere, Basım Sayısı:1, ISBN:978-605-62537-1-3, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

 

 

3.

Acil Hastaya Yaklaşım-Dahiliye, Bölüm Adı: “Alkol Kullanımı” (2009), Topçuoğlu Volkan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Editör: Dilek Gogaş Yavuz, Lütfiye Mülâzımoğlu, Basım Sayısı:1, ISBN:978-975-400-326-0, Türkçe (Ders Kitabı)

 

 

 

4.

Acil Hastaya Yaklaşım-Dahiliye, Bölüm Adı: “İntihar” (2009), Topçuoğlu Volkan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Editör: Dilek Gogas Yavuz, Lütfiye Mülazımoğlu, Basım Sayısı:1, ISBN:978-975-400-326-0, Türkçe (Ders Kitabı)

 

 

 

5.

Psikiyatri Temel Kitabı, Bölüm Adı: “Tanatoloji: Ölüm ve Yas” (2008)., Topçuoğlu Volkan, Hekimler Yayın Birliği Yayınevi, Editör: Ertuğrul Köroğlu, Cengiz Güleç, Basım Sayısı:2, ISBN:975-300-137-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

 

 

6.

Anksiyete Bozuklukları, Bölüm Adı: “Obsesif Kompulsif Bozukluğun Fenomenolojisi” (2006), Tükel Mehmet Raşit, Demet Mehmet Murat, Topçuoğlu Volkan, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Editör: Raşit Tükel, Tunç Alkın, Basım Sayısı:1, ISBN:9944-5835-0-2, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

7. Anksiyete Bozuklukları, Bölüm Adı: “Obsesif Kompulsif Bozukluğun Patogenezi” (20o6), Tükel Mehmet Raşit, Topçuoğlu Volkan, Demet Mehmet Murat, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Editör: Raşit Tükel, Tunç Alkın, Basım Sayısı:1, ISBN:9944-5835-0-2, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

8. Nöropsikiyatri Seminerleri, Bölüm Adı: “Demans” (1998), Topçuoğlu Volkan, Pfizer Yayınları, Editör: Yankı Yazgan, Aynur Özge, Basım Sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1.

Ünalan Gülru Pemra, Çifçili Saliha Serap, Dinç Demet, Akman Mehmet, Topçuoğlu Volkan (2017). “Test Anxiety Level, Social Activities and Utilization of Counselling Services Among the Students Who Will Take the University Entrance Exam”. Nobel Medicus, 13(1), 61-69.

 

 

2.

Topçuoğlu Volkan, Algan Çisel, Fıstıkçı Nurhan, Ekinci Özalp, Cömert Agouridas Gülbahar (2011). “Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Primer İnfertil Kadınlarda Ruhsal Bozuklukların Sıklığı ve Yaşam Kalitesi.” Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 1(2), 10-15.

 

 

3.

Ekinci Özalp, Topçuoğlu Volkan, Çelik Tanju, Bez Yasin (2010). “Cinsel İstismara Uğrayan İlkokul Öğrencilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu.” Ege Pediatri Bülteni, 17(3), 103-108.

 

 

4.

Keyvan Ali, Topçuoğlu Volkan, Gönentür Gımzal Aylan, Kuşçu Kemal, Yazgan Çağrı, Fıstıkçı Nurhan (2010). “Psikiyatri Konsültasyonu İstenen Geriyatrik Hastaların Özellikleri: Geriye Dönük Karşılaştırmalı bir Çalışma.” Düşünen Adam Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 23, 109-114.

 

 

5.

Gönentür Gımzal Aylan, Topçuoğlu Volkan, Sayan Kaplan Pelin, Yazgan Çağrı, Göktepe Esat Oğuz (2009). “Alzheimer Hastalarının Davranışsal Belirtilerinin Bakım Vericiler Üzerinde Etkisi.” Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, 11(2), 57-61.

 

 

6.

Çakır Tebessüm, Cingi Asım, Fıstıkçı Nurhan, Bez Yasin, Topçuoğlu Volkan, Güllüoğlu Mahmut Bahadır (2006). “Organik Bir Nedene Bağlı Olmayan Mastalji Yakınması Olan Hastalarda Telkinin Yeri: Prospektif Kesitsel Bir Çalışma.” Meme Sağlığı Dergisi, 2(2), 96-99.

 

 

 

7.

Sayan Pelin Kaplan, Topçuoğlu Volkan, Gımzal Aylan, Göktepe Esat Oğuz (2004). “Blefarospazm, Tourette Sendromu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk: İki Olgu Sunumu.” Klinik Psikiyatri Dergisi, 7, 57-60.

 

 

8.

Kuşçu Kemal, Topçuoğlu Volkan, Altunel Özlem, Bez Yasin (2004). “Deliryum Tanısıyla Takip Edilen Hastaların İzlem Sonuçları” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 16-21.

 

 

9.

Sayar Mustafa Kemal, Göktepe Esat, Özkan Mehmet, Baripoğlu Semra, Topçuoğlu Volkan, Kuşçu Kemal (1998). “Mitral Valv Prolapsuslu Olgularda Anksiyete ve Depresyon Prevalansı: Kontrollü Bir Çalışma”.  Türk Psikiyatri Dergisi, 9, 284-290.

 

 

10.

İnce Dilek, Topçuoğlu Volkan, Tekin Sibel, Aktan Sevinç (1997). “Sertralin: Migren Profilaksisinde Yeni bir İlaç.” Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 10, 39-41.

 

 

11.

Ercan Şükrü, Topçuoğlu Volkan, Yöney Hakan (1997). “Mevsimsellik ve Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu.” Türk Psikiyatri Dergisi, 8, 55-60.

 

 

12.

Topçuoğlu Volkan, İnce Günal Dilek, Yöney Hakan (1996). “Baş Ağrısı Alt Gruplarında Ağrı Şiddeti, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması.” Ağrı Dergisi, 8, 18-21.

 

 

Diğer Yayınlar

 

 

1.

Kurt Emel, Karabaş Özer, Yorguner Neşe, Axel Wurz, Topçuoğlu Volkan (2016). “Deleterious Results of Safety Seeking Behaviors in Panic Disorder: Polydipsia and Diabetes Mellitus Type 2”. Türk Psikiyatri Dergisi=Turkish Journal Of Psychiatry, 27(4), 286-289. (Vaka Takdimi)

 

 

2.

Baz Fatih, Yanartaş Ömer, Şenkal Zeynep, Gündüz Anıl, Topçuoğlu Volkan (2016). Suicidal Behaviors During Efavirenz Treatment in HIV Positive Patients.” Journal of Mood Disorders, 6(1), 45-46. (Vaka Takdimi)

 

 

3.

Fıstıkçı Nurhan, Saatçioğlu Ömer, Keyvan Ali, Kalkan Murat, Topçuoğlu Volkan (2015). “Attentional Bias and Training in Social Anxiety Disorder.” Nöro Psikiyatri Arşivi, 52(1), 4-7. (Derleme Makale)

 

 

4.

Bulut Serkut, Fıstıkçı Nurhan, Topçuoğlu Volkan (2014). “İçgörüsü Az Olan Obsesif Kompulsif Bozukluk.” Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry, 6(2), 126-141. (Derleme Makale)

 

 

 

5.

Ekinci Özalp, Topçuoğlu Volkan, Bilgin Topçuoğlu Özgür, Sabuncuoğlu Osman Talat, Berkem Meral (2012).  “The Association Between Music Preferences and Psychiatric Problems in Adolescents. Marmara Medical Journal, 25, 47-52. (Derleme Makale)

 

 

6.

Topçuoğlu Volkan (2012). “A la Découverte du Contre-transfèrent dans la Pratique Psychiatrique Psychoanalysis in Discovering the Countertransference in Psychiatric Practice.” Perspectives Psychiatrie, 51, 71-75. (Derleme Makale)

 

 

7.

Topçuoğlu Volkan, Gımzal Gönentür Aylan, Bilgin Topçuoğlu Özgür, Yazgan Çağrı, Kaan Kora (2012). “Mood Disorder Due to Herpes Simplex Encephalitis with Neuroimaging Findings Limited to the Right Hemisphere And Cerebellum: Case Report.” Türkiye Klinikleri, Journal of Medical Sciences, 32(6), 1724-1728. (Vaka Takdimi)

 

 

8.

Kurt Emel, Sinani Gjergji, Topçuoğlu Volkan (2012). “Late-Onset Bipolar Disorder and Cognitive Impairment: A Case Report.The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 24(4), 32-32. (Vaka Takdimi)

 

 

9.

Ekinci Özalp, Topçuoğlu Volkan, Çelik Tanju, Sabuncuoğlu Osman Talat (2011). “Çocukluk Çağı Yemek Reddinin Tedavisinde İlaç Kullanımı: Bir Olgu Örneği.” Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, 1(3), 55-57. (Vaka Takdimi)

 

 

10.

Gımzal Gönentür Aylan, Topçuoğlu Volkan, Nurmedov Serdar (2009). “Alkol Kullanımına Bağlı Bilişsel Bozulmalar.” Bağımlılık Dergisi, 10, 148-154. (Derleme Makale)

 

 

 

11.

Topçuoğlu Volkan, Arman Ayşe, Yazgan Çağrı, Arman Alper, Gımzal Gönentür Aylan, Şahin Biçer Duygu (2009). “Tourettism in A 73 Year Old Man After Coronary Artery Bypass Surgery.Marmara Medical Journal, 22(1), 71-75. (Vaka Takdimi)

 

 

12.

Karabekiroğlu Aytül, Karabekiroğlu Koray, Mehmet Zeynel, Cömert Agouridas Gülbahar, Topçuoğlu Volkan (2007). “Panik Bozukluğunda Beyin Görüntüleme Çalışmaları.” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 224-230. (Derleme Makale)

 

 

13.

Bez Yasin, Aktolga Serdal, Balcı Merih, Nurmedov Serdar, Topçuoğlu Volkan (2007). “Citalopram Induced SIADH in an Hypertensive Patient on Salt Restricted Diet.” Journal of Psychopharmacology, 21(6), 665-7. (Vaka Takdimi)

 

 

14.

Topçuoğlu Volkan (2006). “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Psikanalitik Görüşler.” Klinik Psikiyatri Dergisi, 6, 46-50. (Derleme Makale)

 

 

15.

Topçuoğlu Volkan (2005). “Sedohipnotikler.” Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, 1, 10-17. (Derleme Makale)

 

 

16.

Topçuoğlu Volkan, Asena Evren (2005). “Psikanalizden İki Önemli Kopuş Üzerine Tarihsel Anımsatmalar: Adler ve Jung.” Psikanaliz Yazıları, 10, 39-44. (Derleme Makale)

 

 

17.

Topçuoğlu Volkan (2005). “Kişilerarası Psikanaliz ve Aile Terapisi.” Psikanaliz Yazıları, 7, 113-118. (Derleme Makale)

 

 

18.

Topçuoğlu Volkan, Bez Yasin (2005). “Madde Kullanımına Bağlı Enfeksiyonlar.” Bağımlılık Dergisi, 6, 89-96. (Derleme Makale)

 

 

19.

Topçuoğlu Volkan, Karabekiroğlu Aytül, Yazgan Çağrı (2005). “Panik Bozukluğunda Provokasyon Çalışmaları ve Provokasyon Ajanlarının Farklılıkları.” Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 197-205. (Derleme Makale)

 

 

20.

Topçuoğlu Volkan, Aksoy Aylin, Cömert Agouridas Gülbahar (2003). “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Beyin Görüntüleme Çalışmaları.” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 13, 151-160. (Derleme Makale)

 

 

21.

Topçuoğlu Volkan, Kuşçu Kemal, Bez Yasin, Göktepe Esat (2003). “Şizofrenide Tedaviye Uyumsuzluk ve Depo Nöroleptikler.” Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, 5, 1-7. (Derleme Makale)

 

 

22.

Gımzal Aylan, Topçuoğlu Volkan, Yazgan Yankı (2002). “Acute Rheumatic Fever, Sydenham’s Chorea and Psychopathology”. Türk Psikiyatri Dergisi=Turkish Journal Of Psychiatry, 13(2), 137-41. (Derleme Makale)

 

 

 

23.

Topçuoğlu Volkan, Rodopman Arman Ayşe, Yazgan Yankı (1998). “Dikkat Eksikliği Aşırı Hareketlilik Bozukluğunun Yeni Tedavi Seçenekleri: Alfa 2 Adrenerjik Agonistleri Klonidin ve Guanfasin.” Nöropsikiyatri Arşivi, 35, 156-161. (Derleme Makale)

 

 

24.

Topçuoğlu Volkan, Sarıbeyoğlu Sefa, Göktepe Esat (1997). “Bir Olgu Dolayısıyla Erotomani Kavramının Gözden Geçirilmesi.” Düşünen Adam, 10, 61-64. (Vaka Takdimi)